با حکم رهبر انقلاب وزیر کشور جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی شد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 17 شهریور 1400
دیدگاه کاربران