جریمه برای مرغدارانی که تا 50 روز مرغ نفروشند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 فروردین 1400

جریمه برای مرغدارانی که تا 50 روز مرغ نفروشند


🔹با 2 برابر شدن توزیع دسترسی به مرغ نسبتا آسان شد

دیدگاه کاربران