رهبر انقلاب: رسیدن به هدف‌های اسلامی جز با حضور مردم امکان پذیر نیست

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 دی 1402

هبر انقلاب: رسیدن به هدف‌های اسلامی جز با حضور مردم امکان پذیر نیست. مسئله مردم یک اصل اسلامی است.

دیدگاه کاربران