تشویق و پاداش به کودک

clinicirani
منتشر شده در 11 فروردین 1402

معصومه بافنده


کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت


عضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندی 


عضو انجمن روانشناسی سلامت


عضو انجمن عصب روانشناسی نوروسایکولوژی


روانشناس کودکنوجوان و خانواده


مشاوره پیش از ازدواج


‌بیش فعالی اختلال نافرمانی . اختلال یادگیری. وسواس و اضطراب درمان افسردگی و خانواده درمانی


آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس خیابان امیری طائمه( گلبرگ شرقی ) بین تقاطع رشید و باقری پلاک 95 واحد 3


تلفن : 77760350 / 77760381/ 77760368

دیدگاه کاربران