آشپزی در طبیعت زندگی روستایی - غذایی که درست کردنش بیست روز طول می کشد

سرآشپز
منتشر شده در 06 فروردین 1403

آشپزی روستایی آذربایجان جدید خانم فرناز


یکی از سخت ترین غذاهای سنتی آذربایجان و غذایی که درست کردنش بیست روز طول می کشد

دیدگاه کاربران