پخش خودکار بعدی

پرطرفدارترین آزمایش های علمی روز

کاوشگر کاوشگر
55

10 آزامایش علمی بی نظیر که از انجام آن لذت خواهید برد.


آموزش باید سرگرم کننده باشد!


00:10 - Balloon tricks


04:05 - Caramel and ice decor


05:23 - Food color experiments


08:55 - Static electricity experiments

تاریخ انتشار 10 / 11 / 1398
دسته‌بندی علمی
نظرات کاربران
فارسی -

https://sayboon.com/

فارسی -

https://sayboon.com/