رونمایی از تندیس سپهبد شهید سلیمانی در مرز فلسطین اشغالی

شگفتانه
منتشر شده در 27 بهمن 1398

رونمایی از تندیس سپهبد شهید سلیمانی در منطقه مارون الراس در مرز فلسطین اشغالی

دیدگاه کاربران