صندلی آمفی تئاتر

صندلی آمفی تئاتر
منتشر شده در 26 بهمن 1398

پروژه تجهیز سالن آمفی تئاتر 700 نفره لیان بوشهر تجهیز کامل


تجهیز سالن به صندلی آمفی تئاتر


www.cinema-choob.com


سینما چوب مشاورهطراحی و اجرای کامل انواع سالن های سینماهمایشآمفی تئاترسمینارو کنفرانس

دیدگاه کاربران