خنده های بی پایان مجری العربیه در برنامه زنده

ترنج
منتشر شده در 28 بهمن 1398

گزارش خبرنگار العربیه که در آن صحرای بی آب و علف را فرودگاه بین المللی مارب نامید خنده شدید مجری زن این شبکه را در پی داشت.

دیدگاه کاربران