5 حادثه وحشتناک از اکتشاف در مکانهای متروکه! (مستند کوتاه ترسناک) شامل توضیحات

پرونده های مرموز
منتشر شده در 24 دی 1398

5_حمله:چند پسر در خانه متروک ترسناکیناگهان با شنیدن صدایی خوفناک فرار میکنند بجز دوستشان جان که با فریادکمک میخواهد.جان از 3 سال قبلدر بیمارستان روانیقادر نیست بگوید آنشب چه دیده!


4_روح:دو جوان در متروکه ایصدایی میشنوند که میگوید:(برای من دعا کن!)و ناگهان!


3_خونین:کشف ساختمانی متروکه و سراسر غرق در خون تازه!


2_چیز:فرار از متروکه ای پس از دیدن چیزی ترسناک!


1_اشتباه:ورود پسری تنها به منزلی متروک و کشف مواد مخدر که سپس بخاطر ترس از شنیدن صدای افرادیچراغش را خاموش و منتظر فرار میماند تا اینکه!


تحلیل حوادث مذکور در تلگرام_ایتا_بلهبیسفون گپ_آیگپ و سروش Secretfiles@

دیدگاه کاربران