به رنگ ارغوان و ابراهیم حاتمی کیا

netboxone
منتشر شده در 17 خرداد 1399

نگاه کوتاه محمدرضا مقدسیان به فیلم "به رنگ ارغوان" ساخته ابراهیم حاتمی کیا و محصول 1383 در برنامه تلویزیونی فیلمخانه

دیدگاه کاربران