شتاب فاو بسترن B30

netboxPlus
منتشر شده در 17 خرداد 1399

شتاب ، نام برنامه ی جدید از گروه مستند اسب بخار است که به صورت مرتب از این وبسایت منتشر می شود. در این قسمت از برنامه شتاب، به سراغ شتاب فاو بسترن B30 رفته ایم.

دیدگاه کاربران