درد مرا کسی نتواند دوا کند / باید طبیب نیز برایم دعا کند ... معین تبریزی

معین نویس
منتشر شده در 22 خرداد 1399
دیدگاه کاربران