دستگاه مخمل پاش خانگی و صنعتی 09190924535

فلوکان استار
منتشر شده در 23 مرداد 1399

شــــــــــــــرکــــت فـــــــنــــی مـــــــهنــــــدســــــــی فـــــلـــــوکــــــان اســــــــــتــــــــار


سازنده دستگاههای مخمل پاش خانگی و صنعتی


دستگاه ابکاری فانتاکروم.


دستگاه هیدروگرافیک پلی اتیلن و گالوانیزه.


فروش مواد اولیه هر سه دستگاه:


پودر و چسب مخمل پاشی.


مواد ابکاری فانتاکروم/تجهیزات ابکاری فانتاکروم.


پترن(فیلم) و اکتیواتور هیدروگرافیک.


فروش محلول کروم حرارتی.بدون نیاز به دستگاه.


تلفن های تماس و مشاوره:


02156571497


09190924535


09361428505

دیدگاه کاربران