باخودت روراست باش

من پنهان
منتشر شده در 12 مرداد 1399

[Forwarded from احمدرضا نصیری (Ahmad Reza)]

سلام

امروزه #بشریت دچار #چالش های زیادی شده، بسیاری از این موارد به دست خودمان #خلق شده اند و #زندگی و #عمر و #هستی مارا #هدف گرفته اند.

بیائیم با کمی #تغییر، زندگی خود را #احیا کنیم.

دیدگاه کاربران