واریانس ناهمسانی

farzdon
منتشر شده در 01 مرداد 1399

رفع واریانس نا همسانی ابتدا از طریق آزمونهای اماری ازمون white تشخیص میدیم که واریانس ناهمسانی وجود دارد سپس از پنجره estimate و از طریق شناسایی وزن مناسب واریانس ناهمسانی رفع میشود.


برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.

دیدگاه کاربران