پخش خودکار بعدی

اذان شیعه

ظهر عطش ظهر عطش
12

ٱلله اکبر                  (x4)    


اشهد ان لا الٰه الا ٱلله          (x2)


اشهد ان محمدا رسول ٱلله       (x2)


اشهد ان علیا ولی ٱلله         (x2)


حی علی ٱلصلاه          (x2)


حی علی ٱلفلاح          (x2)


حی علی خیرالعمل           (x2) 


ٱلله اکبر                  (x2)


لا الٰه الا ٱلله              (x2) Allāhu ʾakbar  4x


 God is the greatest


ʾašhadu ʾan lā ʾilāha ʾillā Llāh 2x  


I bear witness that there is no deity but God


ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasūlu Llāh 2x


 I bear witness that Muhammad is the Messenger of God


 ʾashhad ʾana Alian wali ٱllah   


 I bear witness that Ali is the Governor of God 2x 


Ḥayya ʿalā ṣ-ṣalāh  2x


 Hurry up to the prayer


Ḥayya ʿalā l-falāḥ  2x 


Hurry up to the salvation


Ḥayya ʿalā khayril amal  2x


 Hurry up to the best of deeds


Allāhu ʾakbar  2x


 God is greatest


Lā ʾilāha ʾillā Llāh  2x 


There is no deity but God

تاریخ انتشار 12 / 04 / 1398
دسته‌بندی مذهبی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.