سرعت انتقال کرونا با خنده و آواز!

خشت17
منتشر شده در 11 آبان 1399

سرعت انتقال کرونا با خنده و آواز!


معاون کل وزیر بهداشت:


🔹تا یک سال آینده به طور جدی درگیر کرونا خواهیم بود.


🔹باید سبک زندگی و رفتارها را به طور جدی تغییر دهیم.


🔹وقتی با صدای بلند حرف می زنیم آواز می‌خوانیم یا قهقهه می‌زنیم احتمال انتقال ویروس 50 برابر می شود.


🔹از چهارشنبه در 25 مرکز استان و 89 شهرستان محدودیت های جدیدی اعمال می شود.

دیدگاه کاربران