چه اشتباهاتی در کرونا کشنده است؟

کاوشگر
منتشر شده در 26 آبان 1399

با توصیه‌های اشتباه - حتی از سر دلسوزی - جون بقیه رو به خطر نندازیم هر روز هر سه دقیقه یک خانواده داغدار می‌شه.

دیدگاه کاربران