مخمل زن دستگاه مخمل پاش

فلوکان استار
منتشر شده در 26 آذر 1399

شرکت سازه ای مهندسی فلوکان استار سازنده و فروشنده دستگاه ومواداولیه


دستگاه مخمل پاش-آبکاری فانتاکروم-هیدروگرافیک و محلول کروم حرارتی


دستگاه مخمل پاش خانگی-صنعتی ودواپراتوری


پودر مخمل ترک وایرانی از0.5میل تا6میل در انواع طیف رنگی


چسب مخمل پاشی واکلیل پاشی مناسب برای تمامی سطوح


خرید به صورت حضوری واینترنتی


شماره تماس ومشاوره:


02156571497


09361428505


09190924535

دیدگاه کاربران