دفع انواع آفات از مزرعه و باغ ها با حشره کش پروتئوس | Proteus

آریا سبز
منتشر شده در 31 شهریور 1399

سم حشره کش پروتئوس حشره کشی سیستمیک و تماسی است که دارای طیف تاثیری گسترده بوده و اکثر حشرات مکنده و تعدادی از حشرات مهم جونده را در سبزیجات و سایر محصولات زراعی مثل کرم غوزه پروانه برگخوار در پنبه شته و سن گندم تریپس شته و سفید بالک در سبزیجات و سایر محصولات زراعی را بخوبی کنترل می نماید. این سم حشره کشی قوی است که به راحتی انواع حشرات مضر برای باغ ها مزارع و محصولاتشان را دفع می کند. برای خرید این سم همه فن حریف با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 09146740450 www.ariasabz.com

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.