مجلس و دولت در پی کمک به تامین معیشت مردم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 01 آذر 1399

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز همه ما در مجلس و دولت به این جمع بندی رسیده ایم که در این شرایط سخت مردم نیازمند کمک در طرح معیشتی هستند مهم نیست این کار را دولت انجام دهد یا مجلس بلکه باید این اقدام به صورت دقیق و سریع انجام گیرد.


آقای محمدباقر قالیباف در ادامه سخنانش در آئین افتتاح پروژه‌های شهرداری قم با تاکید بر لزوم کمک مالی مستقیم به تک تک خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های مستضعف و محروم تصریح کرد: باید این کمک‌ها با دقت به دست کسانی برسد که فعالیت اقتصادی شان را از دست داده اند و یا کار دائم ندارند.


رئیس مجلس همچنین به فشار جدی تحریم‌ها و کرونا بر ملت اشاره و تصریح کرد: انصافا مردم ما در برابر این دو فشار جدی و سنگین نجیبانه و مجاهدانه مقاومت کردند و دیدیم که چگونه طرح فشار حداکثری ترامپ را با شکست روبرو کردند.


وی افزود: همه ما خوشحالیم که امروز دیگر ترامپ در مسند قدرت نیست و این نتیجه مجاهدت و مقاومت مردم عزیز است.

دیدگاه کاربران