ویروس کرونا چگونه از طریق هوا منتقل می‌شود؟

بهترین ها
منتشر شده در 02 آذر 1399

پس از گذشت تقریبا یک سال از آغاز دنیاگیری کووید 19 اکنون دیگر به خوبی می دانیم آئروسل ها یا ذرات ریز معلق در هوا نقش مهمی در انتقال ویروس کرونا ایفا می کنند.


ویروس کرونا به ویژه در فضاهای بسته ازطریق هوا منتشر می شود. هرچند این ویروس به اندازه ی سرخک واگیردار نیست دانشمندان اکنون به نقش آئروسل ها در انتقال کووید 19 آشکارا اذعان می کنند. آئروسل ها ذرات بسیار ریزی هستند که در اثر بازدم فرد آلوده منتشر می شوند و در هوای محیط های داخلی معلق باقی می مانند. اما انتقال آئروسل (هوابرد) ویروس کرونا چگونه انجام می شود و مهم تر اینکه چگونه می توان آن را متوقف کرد؟

دیدگاه کاربران