دلیل جمع آوری برگ های روی زمین در فصل سرما چیست؟

شرکت مهندسی کشاورزی رز
منتشر شده در 13 آذر 1399

بازدید انجام گرفته از گروه کارشناسان شرکت مهندسی کشاورزی رز سمنان


https://www.instagram.com/company_keshavarzi


https://t.me/keshavarziraz


ارتباط با ما: 09928327908

دیدگاه کاربران