صحبت های اولین داوطلب دریافت واکسن ایرانی کرونا

حاشیه
منتشر شده در 09 دی 1399

طیبه مخبر دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی


🔹امیدوارم این فرآیند علمی به نتیجه برسد من هم مثل بقیه مردم هستم. 


🔹خوشحالم ولی نه فقط از اینکه به عنوان اولین نفر واکسن را تزریق می کنم از اینکه این فرآیند علمی به خوبی در کشور پیش رفته است خوشحال هستم.


🔹امیدوارم نتیجه این جریان سلامتی مردم باشد.

دیدگاه کاربران