تمجید علیفر از زلاتان او یک فرابشر است!

دنیای ورزش
منتشر شده در 03 آذر 1399

تعریف و تمجید علیرضا علیفر از زلاتان ایبراهیموویچ


علیرضا علیفر:

باید روی زلاتان آزمایش هایی انجام بشود/شاید او فرابشر باشد.

دیدگاه کاربران