شکارچی که خودش شکار میشه

رنگین کمان
منتشر شده در 25 دی 1396

این مار قصد داشت بچه های خدنگ را شکار کنه ولی مادر خدنگ اونو شکار کرد برای بچه هاش!

دیدگاه کاربران