یک صدای جادویی و حال خوب وسط کرونا

بامزه ترین ها
منتشر شده در 28 اسفند 1398

تو اوضاع کرونا این ویدیو حالتون رو خوب می کنه.

صدایی که گله حیوانات بامزه هم جذب خودش کرده.

دیدگاه کاربران