بازی ارتش های فرازمینی (پشت صحنه)

بازیهای ایرانی
منتشر شده در 25 مرداد 1396

پشت صحنه بازی ارتش های فرازمینی در برنامه بروز هست (البته کمی قدیمی هست)

و متن مصاحبه ما با ارتش های فرازمینی در 5 مرداد94 را میتونید اینجا ببینید:

http://gamei.ir/268-etarm

دیدگاه کاربران