عملکرد درز انقطاع در زلزله مکزیک

دیدنی ها
منتشر شده در 14 مهر 1396

در این ویدیو عملکرد درز انقطاع، که در ساختمان سازی بسیار مهم است را در زلزله مکزیک می بینیم.

دیدگاه کاربران
<