تاثیرات چاقی و استفاده نکردن از دارو در بیماران دیابتی

صبا
منتشر شده در 09 شهریور 1396

بعضی از بیماران دیابتی بیرون از منزل و به علت خجالت،از داروها و انسولین خود استفاده نکرده که این میتواند عواقب ناگواری را به دنبال داشته باشد.

دیدگاه کاربران