کوین ترودو - آرزوی تو دستور توست (سایت قدرت درون)

قدرت درون
منتشر شده در 25 آذر 1397

کوین ترودو از سن 17 سالگی در جوامع مخفی مانند برادر هود فراماسونری و.... است و رازها و تکنیک های زیادی برای بدست آوردن آرزوها و رویاهایش را یاد گرفته و توانست با استفاده از این تکنیک ها یک میلیارد آمریکایی شود.


کوین ترودو این راز ها و تکنیک های خود را در دوره های خود مانند دوره آرزوی تو دستور توست بازگو میکند دوره آرزوی تو دستور توست به مدت 17 ساعت در کوه های آلپ توسط کوین ترودو بگزار شده و 130 میلیون بازدید در سرار دنیا داشته است و برترین دوره از قانون جذب است.


برای تهیه ی تمامی دوره های کوین ترودو و سایر اساتید به سایت قدرت درون مراجعه کنید.


https://powerinside.ir/

دیدگاه کاربران