پخش خودکار بعدی

حل تمرین از معادل لگاریتمی از علی هاشمی در ریاضی یازدهم تجربی

علی هاشمی علی هاشمی
3

در سایت خانه ریاضی علی هاشمی امکان تماشا و دانلود نامحدود ویدیوهای آموزش ریاضی یازدهم تجربی در فصل های هندسه تحلیلی و جبر (هندسه تحلیلی، معادله درجه دوم و تابع درجه دو، معادلات گویا و معادلات رادیکالی)، هندسه (ترسیم های هندسی، استدلال و قضیه تالس، تشابه مثلث ها)، تابع (آشنایی با برخی از انواع تابع، وارون یک تابع و تابع یک به یک، اعمال جبری روی تابع)، مثلثات (واحدهای اندازه گیری زاویه، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی، توابع مثلثاتی)، توابع نمایی و لگاریتمی (تابع نمایی و ویژگی های آن، تابع لگاریتمی و ویژگی های آن، نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی)، حد و پیوستگی (فرآیندهای حدی، محاسبه حد توابع، پیوستگی)، آمار و احتمال (احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل، آمار توصیفی) و ویدیوهای تدریس ریاضی درس حسابان 1 در فصل های جبر و معادله (مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی، معادله درجه دو، معادلات گویا و گنگ، قدرمطلق و ویژگی های آن، آشنایی با هندسه تحلیلی)، تابع (آشنایی بیشتر با تابع، انواع تابع، وارون تابع یا تابع معکوس، اعمال روی تابع)، توابع نمایی و لگاریتمی (تابع نمایی، تابع لگاریتمی و لگاریتم، ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی)، مثلثات (رادیان، نسبت های مثلثاتی برخی زوایا، توابع مثلثاتی، روابطمثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا)، حد و پیوستگی (مفهوم حد و فرآیندهای حدی، حد های یک طرفه، حد چپ و حد راست، قضایای حد، محاسبه حد توابع کسری، پیوستگی) فراهم شده است. از یادگیری ریاضی لذت ببرید.

تاریخ انتشار 20 / 12 / 1397
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.