پخش خودکار بعدی

سهیل اعرابی _اسکیزوفرنی_توهم هذیان بزرگ_چند جوان ناشناس صداهای مرا حروف به حروف به هم چسباندن و کلمه و جمله ی دروغی ساختن

حسین 32حسین حسین 32حسین


سهیل اعرابی _اسکیزوفرنی_توهم هذیان بزرگچند جوان ناشناس صداهای مرا حروف به حروف به هم چسباندن و کلمه و جمله ی دروغی ساختن

تاریخ انتشار 24 / 12 / 1397
دسته‌بندی فیلم
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.