کنایه اکبر عبدی به آمار اشتغال دولت

ترنج
منتشر شده در 17 شهریور 1397

اکبر عبدی در برنامه عبدی شو به آمار اشتغال دولت کنایه زد و گفت : می‌خواهید آمار را خراب کنید...

دیدگاه کاربران