دستگاه_مخمل_پاش 09361429205

فلوکان
منتشر شده در 12 مرداد 1399

فروش عمده و خرده پودر مخمل ترک چینی و ایرانی


.چسب های مخصوص مخمل پاشی.معمولی و ضد آب.


موادابکاری فانتاکروم و تجهیزات ابکاری


فروش فرمول فانتاکروم


فروش فیلم(پترن) و اکتیواترو هیدروگرافیک


09219096227


09361429205

دیدگاه کاربران