گورمیتی - فصل 1 قسمت 2 - روز آموزش

تاینی موویز
منتشر شده در 06 تیر 1400

ریف زمین را با چنگالش می خراشد زیرا می خواهد با دارکان مبارزه کند و به جستجوی الستار بپردازد. در ادامه او در دام گرفتار می شود و...

دیدگاه کاربران