صف واکسن مثل صف کوپن صف روغن صف دلار!

کاوشگر
منتشر شده در 04 خرداد 1400

برخی سالمندان با مراجعه بدون ثبت نام برای واکسیناسیون کرونا مصائب فراوانی می‌بینند بعضی از آنها از ساعت 4-5 صبح به مراکز واکسیناسیون مراجعه می‌کنند و پس از مدتها انتظار در صف و زیر آفتاب گرم خرداد دست خالی بر می‌گردند صحنه‌ای آشنا در تمام دهه‌های گذشته صف کوپن صف مرغ صف دلار و حالا صف واکسن کرونا!

دیدگاه کاربران