خبرهای سرکاری را بشناسیم

سواد رسانه ای
منتشر شده در 28 اردیبهشت 1400

خبرهای سرکاری را بشناسیم


انتشار و نشر اخبار جعلی این روزها در فضای مجازی بسیار رایج شده است. متاسفانه شناسایی فیک‌نیوزها (اخبار جعلی) آسان نیست و اغلب کاربران مجازی به‌سختی قادر به تشخیص محتوای جعلی از معتبر هستند. بهتر است برای شناسایی اخبار جعلی با نگاه انتقادی خبرها را بخوانید و مطمئن شوید که خبر از منابع معتبر و مستقل به دست شما رسیده است.

دیدگاه کاربران