فیلم انفجار در پارک ملت

شگفتانه
منتشر شده در 19 تیر 1400

تصاویری از پارک ملت که گفته می شد صدای انفجاری در آن محدوده شنیده شده است.


پیش از این تصاویری در برخی رسانه ها منتشر و به انفجار امشب منتسب شده بود که صحت ندارد.

دیدگاه کاربران
<