حذف قوانین دست و پا گیر به دستور رئیس مجلس

اخبار تماشایی
منتشر شده در 09 فروردین 1400

🔸قول رئیس مجلس برای رفع موانع تولید و حذف قوانین دست و پاگیر

دیدگاه کاربران