رئیسی: من در ایام انتخابات اموالم را اعلام کردم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 مرداد 1400

رئیسی: من در ایام انتخابات اموالم را اعلام کردم

دیدگاه کاربران