الگوی مطلوب فرماندهی ارتش در حال اجرا است

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 03 دی 1400

الگوی مطلوب فرماندهی ارتش در حال اجرا است

دیدگاه کاربران