اگر بازار شناس نباشی از هدف و مسیرت بیزار میشی

من پنهان
منتشر شده در 04 اسفند 1398

سلام

#گام_سوم #برنامه_ریزی_اوج_گیری_فردی یا #ICP موضوع اهمیت دار و باارزش #شناخت_بازار می باشد . حتی برای مؤثرتر طراحی کردن این گام بهتر است از یک #مشاور زبده کمک بگیریم.

سئوال : آیا از این زاویه به بحث شناخت بازار توجه کرده بودید ؟

دیدگاه کاربران