پاس گل فوق العاده علی قلی زاده برای شارلروا

دنیای ورزشی
منتشر شده در 12 اسفند 1398

پاس گل فوق العاده علی قلی زاده برای شارلروا در دیدار برابر استاندارد لیژ در لیگ بلژیک

دیدگاه کاربران