اولین برخورد سگ های کوچولو با آب

بامزه ترین ها
منتشر شده در 08 مرداد 1396

ویدیویی جالب از 8 تا توله سگ بامزه انگلیسی که برای اولین بار میان آب بازی.

دیدگاه کاربران