تایم لپسی با شکوه و خیره کننده از کهکشان راه شیری

ترنج
منتشر شده در 30 آذر 1398

کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در آن قرار دارد در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری این کهکشان به صورت نوار شیری‌ رنگی در پهنهٔ آسمان دیده می‌شود. این نوار در واقع از میلیون‌ها ستاره تشکیل شده‌است که چشم غیرمسلح قادر به تفکیک آن‌ها نیست. راه شیری کهکشانی از نوع مارپیچی میله‌ای است. کرهٔ زمین به عنوان عضوی از منظومه شمسی در یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار دارد. چون ما از درون صفحهٔ کهکشانی به آن می‌نگریم آن را به این صورت می‌بینیم.

دیدگاه کاربران