گفتار درمانی ابا|بهترین مرکز کار درمانی و گفتار درمانی در سعادت اباد

در هر مهارتى كه كودك دارد، مى توانيد سرعت و دقت در اجراى آن را بالا ببريد.

.ناميدن سريع، باعث بالا رفتن توجه و تمركز كودك مى شود.

.ناميدن اشياء(naming objects)مهارتى است كه يك شبكه عصبى،مسئولِ بازيابى و بيان آن است.

.ناميدن با سرعت بالا، نيازمند هماهنگى بين منطقه بينايى و منطقه حركتى گفتار است وسرعت پردازش يا هماهنگى بين عملكردهاى مختلف مغز را بالا مى برد.

دیدگاه کاربران