تیزر Tifco

شرکت تبلیغاتی کیان فیلم
منتشر شده در 05 مرداد 1398

این تیزر یک دقیقه ای برای پخش در اینستاگرام تهیه شده است و با تصاویر هلی شات و ضرباهنگ جذابی که دارد شکوه و عظمت پروژخه های عظیم شرکت پتروفرهنگ را به تصویر کشیده است.


www.kianfilm.ir

دیدگاه کاربران