جزئیات طرح کار در مزرعه پرورش دام وطیور تیم تحقیقاتی مینی سالن

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 18 مهر 1398

برای بهره مندی بیشتر از کلاس ها بهترین کار این است که یک هفته قبل از شروع کلاس ها در مزارع مینی سالن حاضر شوید و بعد سرکلاس بیاید و در مرحله دوم بعد از کلاس هم این امکان برای شما فراهم است که یک بار دیگر در مزارع مینی سالن حاضر شوید و یافته های خود را تثبیت کنید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/506-ka-dae-mazrae.html

دیدگاه کاربران